تیروئید

تیروئید

جراحى بيماريهاى تيروئيد


در صورتی که غده تیروئید سرطانی شده باشد و یا احتمال سرطان زیاد باشد تیروئید باید برداشته شود. در مواقعی که اندازه غده تیروئید بسیار بزرگ شده باشد، طوری که باعث فشار بر راه تنفس یا بلعیدن شود نیز جراحی انجام می شود ، حتی اگر غده دچار سرطان نباشد.

سرطان تیروئید
نشانه‌های تیروئید بدخیم


بزرگ شدن قسمتی از غده تیروئید اولین نشانه ی سرطانی شدن تیروئید می باشد. با افزایش اندازه بتدریج نشانه های فشار روی اندام های مجاور مانند حنجره، راه تنفس، مسیر بلعیدن و رگ‌های بزرگ گردن به وجود می آید که می تواند منجر به تغییر صدا، تنگی نفس، ایجاد مانع در راه عبور غذا و تورم سر و صورت در اثر فشار روی رگ‌های گردن شود.

تیروئید
عوارض جراحی تیروئید


پر اهمیت ترین آسیب، صدمه به عصب تار صوتی و نیاز به مصرف دائم کلسیم می باشد و در صورتی که تمام تیروئید برداشته شود بیمار باید تمام عمر هورمون تیروئید مصرف کند.