تماس با ما

تماس با ما

شماره تماس : بیمارستان آراد 6-77601001
آدرس : تهران، خیابان سمیه، بین خیابان دکتر شریعتی و بهار ، بیمارستان آراد
پست الکترونیک : info@digestive.clinicman.org
نام و نام خانوادگی :(*)
پر کردن این فیلد الزامیست

شماره تماس :
Invalid Input

پست الکترونیکی :(*)
پر کردن این فیلد الزامیست

پیام شما :(*)
پر کردن این فیلد الزامیست