آوریل 30, 2016

التهاب مری (ازوفاژیت)

“ازوفاژیت” (esophagitis) به مفهوم “التهاب مری” است. دلیل این بیماری برگشت اسید معده یا محتویات ناحیه فوقانی دوازده(ابتدای روده باریک) به ناحیه LES می باشد (LES […]
آوریل 16, 2016

خون ریزی معده

زمانی که خونریزی زخم آغاز می‌شود، خون اسید معده‌ی موجود در اطراف زخم را خنثی مینماید و در نتیجه اسید خنثی شده ناحیه‌های حساس نزدیک زخم […]