سپتامبر 28, 2016

التهاب کبد

التهاب کبد کبد کارخانه شیمیایی بدن است و بسیاری از اعمال پیچیده ی شیمیایی را که برای ادامه زندگی ارزش حیاتی دارند، انجام می‌دهد. نقش کبد […]
سپتامبر 19, 2016

سندرم آلاژیل

سندرم آلاژیل (سندرم آلاژیل )به انگلیسی Alagille syndrome)) یا دیسپلازی آرتریوهپاتیک، شکلی از بیماری وراثتی میباشد که چند دستگاه بدن را درگیر مینماید. علاوه بر هیپوپلازی […]