نوامبر 16, 2016

فلج معده

فلج معده فلج معده که نام علمی آن گاستروپارزی است، به معنی شل شدن حرکات معده می باشد . این بیماری بسیار شایع است.در این بیماری، […]