دسامبر 19, 2018
دستگاه گوارش

سرطان دستگاه گوارش

جراحى سرطان دستگاه گوارش   سرطان علت اصلی مرگ و میر در ایران است. در واقع منشا اصلی تبدیل شدن  برخی سلول ها به سلول های […]
دسامبر 19, 2018
سرطان تیروئید

تیروئید

جراحى بيماريهاى تيروئيد در صورتی که غده تیروئید سرطانی شده باشد و یا احتمال سرطان زیاد باشد تیروئید باید برداشته شود. در مواقعی که اندازه غده […]