مارس 7, 2016

انسداد روده

انسداد روده نشانه‌های این بیماری شامل حالت تهوع و استفراغ، دل‌درد کولیکی و عدم توانایی دفع گاز یا مدفوع است. انسداد روده بیشتر به خاطر چسبندگی‌های […]