مارس 7, 2016

انواع مزاج ها در طب سنتي

انواع مزاج ها در طب سنتي بسیاری از بیماری ها طبع سرد دارند و بعضی طبع گرم , و چون در شرایط عادی گاهی یک , […]