می 18, 2018
darman jarahi bimarihaye ensedad shariyani1

جراحی و درمان بیماری های انسدادی شریانی

جراحی و درمان بیماری های انسدادی شریانی بیماری های انسدادی شریانی اندام های تحتانی بسیار شایع هستند و در مواردی منجر به انسداد کامل در قسمتی […]