آوریل 16, 2016

خون ریزی معده

زمانی که خونریزی زخم آغاز می‌شود، خون اسید معده‌ی موجود در اطراف زخم را خنثی مینماید و در نتیجه اسید خنثی شده ناحیه‌های حساس نزدیک زخم […]