اکتبر 21, 2016

درگیری مجاری صفراوی

درگیری مجاری صفراوی سنگ هایی که درداخل کیسه صفرا ایجاد می شوند می توانند به داخل مجاری صفراوی راه پیدا کنند به خصوص سنگ های ریز […]