سپتامبر 19, 2016

سندرم آلاژیل

سندرم آلاژیل (سندرم آلاژیل )به انگلیسی Alagille syndrome)) یا دیسپلازی آرتریوهپاتیک، شکلی از بیماری وراثتی میباشد که چند دستگاه بدن را درگیر مینماید. علاوه بر هیپوپلازی […]