اکتبر 21, 2016

درگیری مجاری صفراوی

سنگ هایی که درداخل کیسه صفرا ایجاد می شوند می توانند به داخل مجاری صفراوی راه پیدا کنند به خصوص سنگ های ریز و کوچکی که […]