جولای 8, 2016

سیروز صفراوی اولیه

      سیروز صفراوی اولیه بیماری مزمن کبدی می باشد که مجاری صفراوی کوچک داخل کبدی دچار التهاب می شوند ودر نتیجه روند گذر صفرا […]