می 20, 2016

شیگلوز

به دل درد ها دل پیچ های شدید یکی از علایم اسهال می باشد. اسهال خونی رایج ترین بیماری های التهابی خونی می باشد و ممکن […]