ژوئن 20, 2016

پاک سازی کبد

پاک سازی کبد     10 تا 20 برگ آرتیشو را در نیم تا یک لیتر آب و به مدت 15 دقیقه بجوشانید. در طول روز […]