مارس 7, 2016

کوليت روده

کوليت روده کولیت زخمی یا همان کولیت اولسروز یا پس‌روده ‌آماسزخمی (به انگلیسی Ulcerative colitis) شکلي از بیماری التهابی روده است که روده‌ها به خصوص روده […]