ژوئن 20, 2016

گوارش بهتر مواد غذایی

گوارش بهتر مواد غذایی   غذاهای سرد یا خام باید بیشتر از غذاهای پخته و گرم، گرم شوند . افرادیکه گوارش ضعیفی دارند بهتر است از […]