مارس 7, 2016

یبوست

یبوست یبوست یا همان خشکی مزاج مشکلی در دستگاه گوارش میباشد که بخاطر آن آن مواد دفعی در رودهٔ بزرگ سفت می‌شوند و دفع آنها با […]